Ayurveda

Ayurveda betekent letterlijk ‘kennis van het leven’ en is één van de oudste vormen van geneeskunde ter wereld. Ver voor onze jaartelling is Ayurveda langs de oevers van de Ganges en de Indus in Noord India ontstaan. In deze beschaving ontwikkelde zich een kennis van lang en gezond leven. Kennis over gezondheid en ziekten, over de werkzaamheid van kruiden en over het belang van goede voeding en hygiëne. Al deze kennis werd van generatie op generatie doorgegeven en is zich in India altijd blijven ontwikkelen. Het systeem vormde de basis en beïnvloedde vele andere traditionele geneeswijzen zoals de Griekse en Chinese geneeswijzen. In het Westen wordt Ayurveda nu ook steeds meer toegepast. In India is Ayurveda zelfsbelangrijker dan de ‘reguliere’ geneeskunde, hoewel we daar ook vaak mengvormen van allopathie en Ayurveda tegenkomen. In India wordt het op vele universiteiten onderwezen, en in dit land wordt ook het meeste wetenschappelijk onderzoek verricht naar Ayurveda.

Kruidenpreparaten
‘In balans zijn’ is kenmerkend voor de Ayurveda. Ayurveda richt zich op het herstellen van het harmonische evenwicht tussen lichaam en ziel, zintuigen en geest.
De Ayurveda gebruikthiervoor de genezende kracht van kruiden, mineralen en andere natuurlijke middelen zoals houtsoorten, schors, wortels, verse bladeren en extracten. Massagetherapie, psychotherapie, kruidentherapie en voedingsleer zijn een belangrijk onderdeel van het geneeskrachtig handelen. In de Ayurveda wordtniet alleen aan symptoombestrijding gedaan, maar tegelijkertijd wordt gewerkt aan herstel van het evenwicht in het lichaam, zodat toekomstige exacerbaties van de ziekte worden voorkomen. De Ayurveda werktdus preventief en curatief.


Door een Westerse farmacologische bril bekeken werkt de Ayurveda metkruiden en mineralen. Ayurveda is (Oosterse) fytotherapie. Hierbij worden vaak een groot aantal verschillende kruiden gebruikt. Het uitgangspunt van de kruidencombinaties is synergie. Voor een groot deel is de samenstelling van de middelen gebaseerd op empirie. Er zijn een groot aantal onderzoekingen verricht met Ayurvedische kruidenpreparaten. Een aantal hiervan voldoet ook aan de Westerse normen (dubbel-blind, placebo gecontroleerd onderzoek). Van een aantal producten is de werking statistisch significant aangetoond. De World Health Organisation heeft het belang van de Ayurveda onderkenden in tegenstelling tot een groot aantal niet reguliere therapieën is de Ayurveda eendoor de WHO erkende wetenschap.

Nu de belangstelling voor voeding, gezondheid, welzijn en beweging steeds meer toeneemt, neemt ook de belangstelling voor natuurlijke kruidenpreparaten toe. Men hecht steeds meer waarde aan preventie. De Ayurveda kanhieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Meer over Ayurveda in Nederland....>>>>

 Informatie


Inloggen

Registreren?
Wachtwoord vergeten?