Vraag en antwoord

1) Hoe werkt de behandelmethode precies?

Het Diabese behandelprogramma ia ontwikkeld op basis van jarenlange praktijkervaring en bestaat uit aanpassingen beweeggedrag, voedingsadviezen,relaxatie eninname van geselecteerde natuurlijke preparaten.Het Diabese behandelprogramma leidt tot verbetering van de gezondheid op vier manieren: verbetering van voedingsgewoonten, meer lichaamsbeweging, verlaging van het stressniveau en dagelijkse inname van geselecteerde natuurlijke preparaten, handig verpakt in de Diabese Kit. Een groot aantal diabetes patiŽnten heefthet resultaat van de behandelingreeds kunnen ervaren met alsgevolg staking of vermindering van reguliere medicatie en een verbeterde gezondheid.

2) Hoe lang duurt de behandeling?

Het Diabese programma duurt in principe zo lang als nodig. In aanvang wordt geadviseerd zeven maanden deel te nemen. Nazeven maanden zal een adviesdoor de behandelend Diabese-arts worden uitgebracht over het vervolg. Gedurende hetbehandeltraject van zeven maandenwordt uvier maal gecontroleerd door een Diabese-arts.

3) Komen alle diabetespatiŽnten voor het project in aanmerking?

Het behandelprogramma is speciaal bedoeld voor mensen met diabetes type 2 met overgewicht of obesitas. De behandeling heeft vooral resultaat bij mensen in het beginstadium van de ziekte. Voor patiŽnten die al langere tijd insuline spuiten is de methode minder effectief, maar zorgt er in veel gevallen toch voor dat de medicatie drastisch kan worden verminderd. Er geldt echter wel: hoe eerder met debehandeling wordt begonnen, hoe beter.

4) Is het Diabese programma een erkende manier van behandelen?

Vooralsnog wordt het Diabese programma geschaard onder de alternatieve behandelingen. Hoe meer deelnemers getuigen van de goede effecten van Diabese, hoe groter de kans dat Diabese als behandeling erkend zal worden.

5) Wat kost het programma?

De kostprijs voor de behandeling vanzeven maanden bedraagt € 1030.94. Deze prijs is opgebouwd uit vier keer een consult bij de Diabese-arts, één maal een starters Diabese Kit en 6 maanden een vervolg Diabese Kit met handig verpakte natuurlijke preparaten. Klik hier voor een gespecificeerde prijsopgave.

6) Komt het Diabese behandelprogramma in aanmerking voor vergoeding?

Meest, indien de deelnemer aanvullend verzekerd is, worden de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed. De natuurlijke preparaten worden alleen vergoed als de deelnemer daarvoor aanvullend is verzekerd. Dit is hoogst zelden het geval. Slechts weinig verzekeraars bieden vergoeding van natuurlijke supplementen in de polisvoorwaarden. Indien u wenst uit te zoeken of voor u de behandeling wordt vergoed kunt u zonder verplichtingen een proforma nota aanvragen waarmee u bij uw verzekeraar kunt uitzoeken in hoeverre de behandeling voor u vergoed wordt.
Vraag hier een proforma nota aan....>>>>

7) Hoe kan ik mij opgeven voor het Diabese behandelprogramma?

Indien u besluit aan uw gezondheid te werken en mee te doen aan het Diabese behandelprogramma, schrijft u zich hier eenvoudig in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

8) Geeft het programma altijd resultaat?

Tot nu toe heeft iedereen die het programma heeft gevolgd verbeteringen geconstateerd. Het resultaat van het programma is voor een groot deel van uzelf afhankelijk. Als u veel sport, zich goed aan het dieet houdt en de overige richtlijnen trouw opvolgt, zullen de resultaten beter zijn dan wanneer u dat niet doet.

9) Wat vinden andere (huis)artsen van het Diabese behandelprogramma?

De (huis)arts van de deelnemers wordt met uw goedkeuring op de hoogte gesteld van uw deelname en wordt nauw betrokken bij het behandelprogramma. Dit is belangrijk in verband met de medicatie die de patiŽnt reeds gebruikt. De meningen over de behandelmethode verschillen, maar sceptici zijn vooralsnog uitsluitend te vinden onder de mensen die geen ervaring hebben met de behandelmethode.

10) Mag ik het Diabese behandelprogramma volgen als ik zwanger ben?

Diabese adviseert in principe om het programma niet te volgen tijdens zwangerschap of wanneer u borstvoeding geeft omdat er nog onvoldoende bekend is over de effecten ervan op de vrucgt of de jonde baby.

11) Mag ik het Diabese programma volgen als ik hart- en vaatziekten heb?

Hart- en vaatziekten kunnen verslechteren onder invloed van diabetes. Het volgen van het Diabese programma is juist goed voor hart- en bloedvaten!

11) Mag ik het Diabese programma volgen als ik behandeld wordt voor een andere aandoening (bijvoorbeeld reuma of kanker)?

Op zich bestaat er geen bezwaar tegen het volgen van de Diabese behandeling. Het zou juist wel eens hele goede effecten kunnen hebben op uw andere aandoening(en).Informatie


Inloggen

Registreren?
Wachtwoord vergeten?